Zaloguj się:

Polityka prywatności

Jakie rodzaje informacji na mój temat zbiera xannStat i w jaki sposób te informacje wykorzystuje?

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Cię o nowych produktach, usługach i promocjach oraz o nowych wersjach naszej statystyki. Twoje dane osobowe również są potrzebne do wystawienia faktury VAT.

Biuro Obsługi Klienta

Jeśli skontaktujesz się z jednym z pracowników naszego Biura Obsługi Klienta, możemy poprosić Cię o takie informacje, jak Twoje nazwisko, adres i adres e-mailowy, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania lub komentarze. Za Twoją zgodą, możemy zachować te informacje, aby nasze kontakty mogły być bardziej „osobowe” i abyśmy mogli lepiej Ci pomóc, kiedy skontaktujesz się z nami następnym razem.

Czy xannStat dzieli się otrzymanymi informacjami na mój temat z osobami trzecimi?

XannStat nie przekazuje danych osobowych swoich klientów żadnym osobom trzecim - wykorzystuje je dla własnych celów marketingowych. Możemy ujawniać informacje o Tobie, kiedy jest to wymagane przez prawo. Rezerwujemy sobie prawo do przekazywania wszelkich posiadanych informacji o Tobie, w przypadku, kiedy sprzedajemy albo przenosimy całość lub część naszej placówki lub aktywów. Jeśli placówka jest przenoszona, będziesz miał szansę poinformować nas, że wolałbyś, aby informacje o Tobie nie zostały przekazane gdzie indziej. Jeśli dojdzie do przekazania informacji, podejmiemy wszelkie wysiłki, aby zapewnić wykorzystanie Twoich danych osobowych przez odbiorcę zgodnie z niniejszą Informacją o Ochronie Danych Osobowych.

W jaki sposób xannStat chroni dane osobowe?

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem. Aby chronić bezpieczeństwo informacji o Twoich kartach kredytowych lub płatniczych, nie zbieramy informacji na ten temat za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W jaki sposób xannStat uaktualnia swoją Informację o Ochronie Danych Osobowych?

Usługi i promocje xannStat będą się z czasem zmieniały. Niniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych będzie uaktualniana okresowo, aby odzwierciedlać te zmiany i odpowiadające im zmiany w naszych praktykach dotyczących informacji. Za każdym razem, gdy zmienimy niniejszą Informację o Ochronie Danych Osobowych, zmienimy też na niej datę, aby wskazać, kiedy zostały dokonane zmiany. Rezerwujemy sobie prawo do zmiany naszych praktyk w zakresie informacji oraz zasad naszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych oraz do stosowania zmienionych praktyk do wszystkich Twoich danych, jakie posiadamy. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przyjęcie zasad niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych, jak to zostało zaznaczone na początku. Każde kolejne wejście na tę stronę internetową, które będzie nosiło datę późniejszą od daty wysłania przez nas poprawionej Informacji o Ochronie Danych Osobowych, będzie uważane za Twoją zgodę na zasady zawarte w treści poprawionej Informacji. Rezerwujemy sobie prawo do zmiany tej Informacji o Ochronie Danych Osobowych w dowolnym momencie.

Czy strona internetowa xannStat posiada linki do innych stron?

Strona internetowa xannStat może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od xannStat i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla Twojej wygody i informacji. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, radzimy więc je sprawdzić, jeśli odwiedzasz jakiekolwiek strony z linków. XannStat nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.

Jak mogę uaktualnić moje dane osobowe i preferencje, co do ochrony danych?

Uważamy, że posiadanie właściwych i aktualnych informacji o Tobie i Twoich preferencjach jest ważne, abyśmy mogli odpowiednio służyć Twoim interesom. Możesz uaktualniać informacje kontaktowe, które nam podajesz za pomocą fomularza do odycji profilu założonego na naszej stronie.

Czy będe otrzymywał maile od xannStat?

Wraz resjestracją wymagany jest dla nas Twoj adres mailowy. Na ten adres rezerwujemy sobie prawo do rozsyłania informacji o nowych wersjach statystyki, o promocjach oraz nowych produktach wydanych przez Agecje Reklamy Xann Design. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać wiadomości od xannStat w edycji profilu założonego na naszej stronie zaznacz opcję 'nie chcę otrzymywać wiadomości od xannStat drogą elektroniczną'.